Wat is fijnstof PM10 en PM 2.5

Fijnstof PM10 Fijnstof PM 2.5
Wat is het? Verzamelnaam voor alle (stof) deeltjes in de lucht, kleiner dan 10 micrometer Verzamelnaam voor alle (stof) deeltjes in de lucht, kleiner dan 2,5 micrometer
Bronnen: Wegverkeer, verbrandingsprocessen, veehouderij en natuurlijke bronnen Wegverkeer, verbrandingsprocessen en natuurlijke bronnen
Effecten: Chronische blootstelling aan de huidige niveaus van fijn stof leidt tot een gemiddelde levensduurverkorting van 9 maanden Chronische blootstelling aan de huidige niveaus van fijn stof leidt tot een gemiddelde levensduurverkorting van 9 maanden